Decrease Font Size Increase Font Size


Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podmioty wyraźnie wymienione w ustawie. Dotyczy ona głównie działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie Karty Podatkowej zwolnieni są od obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Zobowiązani są jedynie do prowadzenia książki ewidencji zatrudnienia.

W związku z tym proponujemy swoje usługi w zakresie:

- prowadzenie akt osobowych pracowników

- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, sporządzanie listy płac


- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS


- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych


- przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników - PIT-11 / PIT-8B